Skip to content

"Elk kind heeft recht op zorg." Duurzame zorg op een kwalitatief hoogstaand niveau.

Stichting Lotjeshuis - Tehuis voor ondervoede Kinderen​

Bel Ons

+597 8680814
+597 400270

Ons Adres

Metaalstraat 2, Paramaribo, Suriname

Over Ons & Onze Aanpak

Het doel van het Lotjeshuis

Het doel van het Lotjeshuis is om het ondervoede en in de steek gelaten kind, eventueel na behandeling in het ziekenhuis, op te vangen om een goede en vakkundige verzorging te geven in het centrum. Het gaat hier om kinderen uit een zwak sociaaleconomisch milieu.

Donateurs

Een prioriteit van het bestuur is het bestand van donateurs verder uit te breiden. Dat doen wij door intensief met onze donateurs te communiceren, de transparantie van onze organisatie te vergroten en de kwaliteit van de zorg steeds te verbeteren. Wij hopen via ons netwerk van personen en instellingen in Suriname en Nederland die onze kinderen een warm hart toedragen verder te kunnen verbreden. Donaties zijn in natura en in geld

Onze capaciteit

Het tehuis biedt in principe ruimte voor de opvang van 30 kinderen. In de praktijk is de bezetting slechts 25 vanwege beperkte financiële middelen. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden maar in de praktijk is de opnameduur vanwege sociale omstandigheden en langdurige adoptieprocedures vaak jaren.

Track Record

In de afgelopen 57 jaar heeft het Lotjeshuis zich over meer dan 5.000 kinderen ontfermd in de leeftijd van 0-5 jaar die dag en nacht, 365 dagen per jaar, in het tehuis verblijven.

Kindplaatsen

Het tehuis biedt ruimte voor opvang voor maximaal 30 kinderen. Deze zijn afkomstig uit een zwak sociaaleconomisch milieu. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden, maar in de praktijk is de opname vanwege sociale omstandigheden en de bureaucratie, werkdruk en onder-bemensing bij de overheid vaak langer en kan het jaren duren voordat een kind wordt uitgeplaatst of geadopteerd.

Cijfers Suriname

Per jaar worden in Suriname naar schatting 1.000 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar uit huis geplaatst, door ouders en familie in de steek gelaten of als ondervoed aangemerkt. Dit aantal is door de slechte economische situatie van de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Kosten 2024

Voor het jaar 2024 zijn de totale exploitatiekosten geraamd op EUR 49.400. Het begrote exploitatietekort is EUR 24.900.

Bestuur & Directie

Onze Bestuursleden

Bij aantreden van dit bestuur in 2005 waren de zorg voor de kinderen en de huisvesting niet op het niveau dat dit bestuur zich ten doel stelde. Deze aandachtsgebieden zijn daarom ook met onmiddellijke ingang duurzaam aangepakt. De Vroege en Voorschoolse Educatie van de kinderen is één van de hoogste prioriteiten van dit bestuur en daarom een bijzonder punt van aandacht. Ook de verbetering van de kwaliteit van onze medewerkers is een punt van zorg en aandacht.

Dirk M.R. Currie

President

De heer Currie is ex-directeur van Fernandes Concern Beheer. Thans is hij directeur / eigenaar van consultancy bureau YLT-Consultancy.

email: dcurrie_98@yahoo.com

Shirley W.L. Sowma-Sumter

Vice-president

Mevrouw Sowma is macro-econoom en senior director external relations van Newmont Suriname N.V.

email: shirley.sowma56@gmail.com

Ronnie A. Antonius

Secretaris

De heer Antonius heeft een graad in Public Health. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van public health en ontwikkelingsvraagstukken in Suriname.

email: r.antonius@leftconsultancy.com

Reina E. Kolf-Telgt

1e Commissaris HRM/Publiciteit

Mevrouw Kolf is HR deskundige en directeur/eigenaar van The Slight Edge, een bedrijf dat in Suriname toonaangevend is op het gebied van HR vraagstukken en HR ontwikkeling.

email: tsecons@yahoo.com

Roema Lutchman-Baldewpersad Tewarie

Penningmeester

Mevrouw Lutchman-Baldewpersad Tewarie is penningmeester.

email: roematewarie@yahoo.com

Marja I. Vos

1e Commissaris Juridische Aangelegenheden tevens waarnemend Penningmeester

Mevrouw Vos is als bedrijfsjurist werkzaam bij Newmont Suriname N.V.

email: mainvos@gmail.com

Directie

De directeur van het Lotjeshuis is mevrouw Anita Willems (email: Lotjeshuis.su@gmail.com). Mevrouw Willems heeft een bachelors graad in Maatschappelijke Werk en Dienstverlening (MWD) en master opleiding Interne Communicatie.

Tehuis voor ondervoede kinderen

u kunt ook bijdragen

Wij zoeken donateurs

Donaties afkomstig van buitenlandse instellingen zijn vaak projectgebonden en nauwelijks meer beschikbaar in de vorm van financiering van de exploitatie. Daarnaast zijn vele lokale donatiebronnen door de slechte economische situatie in het land opgedroogd. Jaarlijks bezoeken meer dan 150 donateurs, vrijwilligers, adoptieouders en voormalige bewoners het tehuis. Vooral het aantal donateurs is voorgaande jaren hoger geweest maar sterk teruggelopen door de economische malaise in het land. Hun donaties, veelal in natura, zijn welkom maar verhoudingsgewijs gering. Het Lotjeshuis kan gelukkig ook rekenen op een kleine vaste kern van donateurs die ons jarenlang periodiek gedenken. Wij blijven naarstig zoeken naar donateurs die een deel van de exploitatie voor hun rekening willen nemen. Wilt u een donatie doen, neem dan meteen contact met ons op

+597 8680814

Onze Contact Informatie

Adres: Metaalstraat 2
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 8680814. (Lotjeshuis)
Mevrouw Anita Willems +597 8680814 (Directeur)
Fax: +597 421079

Onze Bank Informatie

Bank: DSB Bank N.V.
Adres Bank: H.A.E. Arronstraat 26-28, Paramaribo, Suriname
SWIFT Code Bank: SURBSRPA
Rekening nummer USD: 53.84.095
Rekening nummer €: 53.84.087
Rekening nummer SRD: 11.05.892

Nieuwe directeur Anita Willems

Op 01 april 2023 heeft mevrouw Anita Willems de leiding van het Lotjeshuis overgenomen van de heer Steven Tel. De heer Tel is vanaf 01 september 2020 in dienst geweest van het Lotjeshuis. Hij heeft zich tijdens zijn dienstbetrekking bij onze stichting altijd op een goede wijze ingezet om de werkzaamheden op een kwalitatief goede wijze en vaak onder bijzonder stressvolle omstandigheden uit te voeren. Bij deze dan ook onze hartgrondige dank voor zijn geweldige inzet en goede samenwerking met het bestuur, de stakeholders van het Lotjeshuis, maar vooral zijn liefde voor de kinderen in het tehuis. Hierbij een woord van welkom aan de nieuwe directeur mevrouw Willems. Veel succes in de nieuwe job.

Enkele foto’s

Actualiteiten

Projecten & Nieuws

Hier een aantal zaken waar wij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest.

WhatsApp Image 2020-07-07 at 20.33.30

57 jaar Lotjeshuis

In de afgelopen 57 jaar heeft het Lotjeshuis zich over bijna 5.000 kinderen ontfermd in de leeftijd…