Samenwerkingsverbanden

Leo Stichting Groep (LSG)

De LSG is een Nederlandse jeugdzorginstelling die verschillende voorzieningen voor jeugdzorg, opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) en speciaal onderwijs bestuurt. In 2001 gingen de LSG en het Lotjeshuis een samenwerking aan met als doel de gedeeltelijke overname van het huis en de financiering van de exploitatie door de LSG. In augustus 2004 kwamen partijen na verschil van inzicht over de wijze waarop de exploitatie zou moeten worden gevoerd tot het besluit dat deze weer wordt overgedragen aan de Stichting en dat de overeenkomst tussen partijen in drie jaar zal worden afgebouwd. In dit kader is in februari 2005 overeengekomen dat de jaarlijkse subsidie van LSG gefaseerd in drie jaar zal worden teruggebracht van €100.000 in 2005 tot €40.000 in 2007. Vanaf 2008 houdt deze stroom van fondsen dus definitief op. De LSG handhaaft echter haar intentie om in beperkte (projectmatige) vorm continuïteit en structurele ondersteuning te bieden aan de kinderen van het Lotjeshuis. Wij zijn druk doende uit te kijken naar andere bronnen voor financiering van de exploitatie.

Donateurs

Een prioriteit van dit bestuur is het bestand van donateurs verder uit te breiden. Dat doen wij door intensief met onze donateurs te communiceren en de transparantie van onze organisatie te vergroten. Het contact met deze binnen- en buitenlandse donateurs is na jaren van stilstand in 2005 weer helemaal hersteld. Wij hopen via hun ons netwerk van personen en instellingen in Suriname en Nederland die onze kinderen een warm hart toedragen verder te kunnen verbreden.

In 2005 is in Suriname een campagne van start gegaan gericht op het verbeteren van het imago van het Lotjeshuis. Met potentiële donateurs uit Nederland zijn gesprekken gevoerd gericht op het vergroten van hun bijdrage aan onze doelstellingen. Een groot aantal Surinaamse en buitenlandse donateurs heeft inmiddels het contact met de Stichting weer opgepakt en fors gedoneerd voor projecten. Deze donaties zijn echter projectgebonden en toch relatief gering. Wij blijven echter naarstig zoeken naar donateurs die een stuk van de exploitatie voor hun rekening willen nemen.

(Beoogde) Samenwerkingen en Donateurs

  1. Unamic

Unamic is een Nederlands bedrijf dat sales en customer contact diensten verleent. In 2005 is in samenwerking met Telesur een off-shore call center in Suriname geopend. Unamic zal benaderd worden om zijn diensten en netwerk in te zetten voor fondswerving ten behoeve van het Lotjeshuis.

  1. Stichting Lotjeskinderen Suriname

De Stichting Lotjeskinderen Suriname is een van de oudste buitenlandse donateurs van het Lotjeshuis. Hoewel in de bestuursperiode van dit bestuur de samenwerking in hoofdzaak projecthulp betrof is ook op bescheiden schaal exploitatiehulp ontvangen.

  1. Stichting Blaka Rosoe

Blaka Rosoe is een Nederlandse Stichting die is opgericht om op kleinschalige wijze hulp te bieden aan de minst draagkrachtigen, in het bijzonder aan kinderen die verblijven in kindertehuizen in binnen- en buitenland. Blaka Rosoe is een vaste donateur van het Lotjeshuis. Samen met deze stichting zullen wij nagaan hoe exploitatiesteun kan worden bewerkstelligd. 

  1. Wings of Support

Wings of Support is een initiatief van vliegend personeel van de KLM. Sinds 5 september 2005 is ook het personeel van Martinair onderdeel van de stichting. Getracht wordt kinderen in landen waar de KLM en Martinair op vliegen te helpen aan onderdak en onderwijs. Door de aard van het werk komt het vliegend personeel in veel landen. Zo kan een project maximaal bezocht worden, zowel door mensen van Wings of Support als geïnteresseerde donateurs. Wings of Support ontvangt tegenwoordig ook steun van verschillende bedrijven en particulieren buiten de KLM. Wings of Support is een donateur van het Lotjeshuis en samen met deze organisatie zullen wij nagaan op welke wijze de financiering van de exploitatie kan worden gerealiseerd.

5.   Rotary Club Paramaribo Central en Rotary Club Zoetermeer (Nederland)


Het doel is het tehuis door beide Rotary Clubs te laten adopteren. Vier van de acht bestuursleden zijn immers Rotarians. De Rotary Club Zoetermeer heeft in het verleden diverse community projecten in Suriname gefinancierd. Met deze club zal daarom duurzame samenwerking worden gezocht.

  1. Grote bedrijven, andere steunstichtingen en particulieren
Opgemerkt moet worden dat een groot aantal bedrijven, steunstichtingen en particulieren uit binnen- en buitenland het tehuis regelmatig gedenkt met donaties in geld en natura zoals kleding, brood, melk, groenten, pampers, speelgoed, leesmateriaal e.d. Echter ondanks deze steun die bijzonder welkom is, is er nog altijd een exploitatie tekort vanwege het wegvallen van de subsidie van de overheid.
 

7. Vereniging Aaneen

AANEEN is een vereniging van mensen die een helpende hand reiken naar hun medemensen.
AANEEN zet zich in voor die projecten, met name in Nederland en Suriname, alwaar kwetsbare groepen mensen in de samenleving mee gebaat zijn.; http://www.verenigingaaneen.nl/