Rotary Interland Commissie Nederland doet schenking aan Stg. Lotjeshuis suriname

Sinds januari 2005 hebben  bestuur en directie van het Lotjeshuis, zich ten doel gesteld, het kinderopvanghuis een waardige plaats te laten innemen binnen de Surinaamse samenleving. Het Lotjeshuis voldoet hier inmiddelsd  aan en neemt een waardige plaats in, die voldoet aan alle ECD maatstaven, teneinde een kwalitatief hoogwaardige instelling te zijn.
 “Ik ben daarom bijzonder trots op het personeel. Wat wij bereikt hebben is samen met hen tot stand gekomen”, Aldus Maria Sam-Sin directeur van het tehuis.
Het tehuis heeft een hele metamorfose ondergaan. Dit tot grote vreugde, natuurlijk voor de in het tehuis verblijvende kinderen, maar ook voor allen die het tehuis een bezoek brengen. Sponsoren uit binnen- en buitenland zijn vol lof over het functioneren en de tegenwoordige staat van het Lotjeshuis. Stagiaires en vrijwilligers uit het buitenland m.n. Nederland en Belgie kiezen voornamelijk vanwege de orde en rust die er heerst voor het Lotjeshuis als stageplaats.
Maar we zijn er nog lang niet. Dat wat het Lotjeshuis in stand moet houden en wat het bestuur en de directie grote zorgen baart, zijn de exploitatiekosten. De kosten waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de continuiteit van het tehuis gewaarborgd blijft.
Om het hoofd boven water te houden blijven we dan ook steeds weer op zoek naar en afhankelijk van bedrijven , personen en donateurs om ons te ondersteunen.
Zeer verheugd waren wij daarom toen wij in april 2009, bericht ontvingen dat er fondsen werden ingezameld door de Rotary te Leiden Nederland  t.b.v. het Lotjeshuis.
Op 3 oktober 2011 was het zover en ontving het bestuur uit handen van Prof. Rene de Vries een symbolische cheque die een waarde vertegenwoordigde van Euro 16000,-.
Dit bedrag dat bestemd was voor een drietal projecten, mag nu aangewend  worden voor de exploitatie van het tehuis, omdat vermelde projecten inmiddels reeds door andere sponsoren zijn gefinancieerd.

Bestuur , Directie, personeel en kinderen zijn heel dankbaar voor deze gulle donatie en brengen dank uit aan alle leden van de Rotary Interland Commissie Nederland en in Suriname.