Organisatie

Bestuur en Directie
Op 10 januari 2005 is een nieuw bestuur aangetreden, dat uit de volgende personen bestaat:

1. President
Dirk M.R. Currie                 
Email: currie@sr.net of dirk.currie@telesur.sr
De heer Currie is econoom en CEO van Telesur, het nationale telecommunicatie bedrijf van Suriname.

2. Vice-president
Shirley W.L. Sowma-Sumter
Email: sowma@sr.net of shirley.sowma@kersten.sr
Mevrouw Sowma is econoom en CEO van C. Kersten en Co. N.V., een conglomeraat van bedrijven in Suriname.

3. Secretaris
Ronnie A. Antonius   
Email: antoon@sr.net
De heer Antonius heeft een graad in Public Health. Hij is als consultant werkzaam op het gebied van public health en ontwikkelingsvraagstukken in Suriname.

4. 1e Commissaris HRM/Publiciteit
Reina E. Kolf-Telgt  
Email: rktsur@yahoo.com
Mevrouw Kolf is HR deskundige en directeur/eigenaar van The Slight Edge, een bedrijf dat in Suriname toonaangevend is op het gebied van HR vraagstukken en HR ontwikkeling.

5. 1e Commissaris Juridische Aangelegenheden tevens waarnemend Penningmeester
Marja I. Vos                           
Email marja.vos@limapo.sr
Mevrouw Vos is juriste van beroep. Zij is als partner verbonden aan het Advocatenkantoor Lim A Po, het grootste en meest gezaghebbende advocatenkantoor in Suriname.

6. Penningmeester
Roema Lutchman-Tewarie
Email: roematewarie@yahoo.com
Mevrouw Lutchman-Tewarie is penningmeester. 

Directie

De directeur van het Lotjeshuis is Lucia Dubos (email: duboslucia@gmail.com). Opgemerkt moet worden dat vier van de acht bestuursleden van de stichting lid zijn van de Rotary Club Paramaribo Central.

Het bestuur richt zich op het optimaal management van de faciliteiten van de stichting met als oogmerk het constant monitoren van effecten van het management bij de doelgroep, n.l. de kinderen aanwezig in het tehuis van de stichting. Om dit te kunnen verwezenlijken is het bestuur samengesteld op basis van commitment, deskundigheid en professionaliteit. Bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en parastatale organisaties. Wij zijn er trots op dat in korte tijd de organisatie van het tehuis is geprofessionaliseerd, de kwaliteit van de zorg en de huisvesting zichtbaar zijn verbeterd. Het Lotjeshuis heeft op dit moment een voorbeeldfunctie voor zorg aan kinderen in Suriname. Wij worden daarom, meer dan welk ander kinder- en opvangtehuis in Suriname, geconfronteerd met de roep om zorg voor het in de steek gelaten kind.

 

Algemene Informatie

Naast de directrice zijn tevens een arts, een maatschappelijk werkster, 20 personeelsleden en een (steeds groter) aantal vrijwilligsters met de dagelijkse zorg van de kinderen belast. Door de ondervoeding hebben deze kinderen n.l. bijzondere aandacht en verzorging nodig. De kinderverzorgsters werken in drie ploegendiensten, zodat er 24 uur per dag begeleiding en verzorging voor het kind beschikbaar is. Daarnaast is ook nog een aantal vrijwilligers actief. Vanwege de financiële beperkingen waar het tehuis in toenemende mate mee geconfronteerd wordt, wordt steeds meer gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Werkwijze

De aanmelding vindt plaats door de kinderartsen van de ziekenhuizen, de kinderbescherming het Ministerie van Sociale Zaken en de Jeugdpolitie. De kinderen die tot het Lotjeshuis worden toegelaten lijden veelal aan ondervoeding die gepaard gaat met een verminderde weerstand tegen infecties. Voorts bestaat er een nauwe samenwerking met de afdeling preventie van het B.O.G. (Bureau Openbare Gezondheidszorg) en of de R.G.D.(Regionale Gezondheidsdienst). Is het kind genezen verklaard, dan volgt of terugplaatsing in het gezin of een gezinsvervangend tehuis of een pleeggezin met het oog op adoptie.

Kwaliteit van de zorg en de huisvesting

Bij aantreden van dit bestuur en de Directeur in 2005 waren de zorg voor de kinderen en de huisvesting niet op het niveau dat dit bestuur zich ten doel stelde. Deze aandachtsgebieden zijn daarom ook met onmiddellijke ingang duurzaam aangepakt. De huisvesting en de Vroege en Voorschoolse Educatie van de kinderen is een van de hoogste prioriteiten geweest en daarom een bijzonder punt van aandacht. Ook de verbetering van de kwaliteit en het niveau van onze medewerkers is een punt van zorg en aandacht.In 2005 is door een groep van Nederlandse steunstichtingen een bedrag van ruim €200.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw huis. Op 1 juni 2005 is het contract voor de nieuwbouw getekend. De oplevering van het nieuwe gebouw is sinds augustus 2006 inmiddels een feit. Het gebouw is prachtig en kindvriendelijk.

Financiële verslaglegging

Het accountantskantoor Tjong A Hung geeft jaarlijks een samenstellingsverklaring van de cijfers van onze stichting uit. Het laatste beschikbaar jaarverslag is van 2009 en 2010.