Nieuws
 
Rotary Interland Commissie Nederland doet schenking aan Stg. Lotjeshuis suriname klik hier voor meer

5 jaar Lotjeshuis: klik hier

Adoptie van het lotjeshuis - Vrijmetselen in Duitsland: download artikel hier

 
 

Welkom bij STICHTING LOTJESHUIS SURINAME

Een ieder heeft het recht op een menswaardig bestaan en dit recht moet reeds in een vroeg stadium tot uiting komen, reeds als kind zijnde. Elk kind heeft recht op een bepaalde mate van zorg op een kwalitatief hoogstaand niveau. Echter zijn er nog steeds zoveel kinderen op de wereld die dit recht moeten ontberen. Ook kinderen in Suriname worden dit recht ontnomen of ontzegd. Om dit fenomeen adequaat aan te pakken is de "Stichting Lotjeshuis" op 6 januari 1966 opgericht door een groep bezorgde burgers uit de Surinaamse gemeenschap met als statutaire doelstelling:

  1. het op christelijke grondslag behartigen van de zorg van verwaarloosde en ondervoede kinderen in Suriname ongeacht hun afkomst, geslacht, ras, geloof of nationaliteit;
  2. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen verschillende instellingen die zich met de opvang, verzorging, maatschappelijke zorg, rechtsbescherming, of medische zorg van verwaarloosde en ondervoede kinderen bezig houden;
  3. het verlenen van diensten, onder andere het geven van advies, voorlichting en steun aan voornoemde instellingen bij de door hen te verrichten werkzaamheden.
De visie van het Lotjeshuis is “Elk kind heeft recht op zorg” met daaraan gekoppeld de missie “Duurzame zorg op een kwalitatief hoogstaand niveau”.