Financieel

Uitgaven

Bedrag in €

Personeelskosten

50.000

Voeding

20.000

Huisvesting en transportkosten

10.000

Kantoorkosten

4.000

Verzekeringen

6.000

Totaal uitgaven

90.000

 

 

Inkomsten

Bedrag in €

Subsidie Surinaamse overheid

0

Locale donaties (in natura)

5.000

Buitenlandse donaties (in natura)

10.000

Totaal inkomsten

15.000

Exploitatie tekort

75.000