Doelstelling (statutair)

  1. het op christelijke grondslag behartigen van de zorg van verwaarloosde en ondervoede kinderen in Suriname ongeacht hun afkomst, geslacht, ras, geloof of nationaliteit;
  2. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen verschillende instellingen die zich met de opvang, verzorging, maatschappelijke zorg, rechtsbescherming, of medische zorg van verwaarloosde en ondervoede kinderen bezig houden;
  3. het verlenen van diensten, onder andere het geven van advies, voorlichting en steun aan voornoemde instellingen bij de door hen te verrichten werkzaamheden.

Het doel van het Lotjeshuis is om het ondervoede en in de steek gelaten kind, op te vangen en hen een goede en vakkundige naverzorging te geven in het centrum. Het gaat hier om kinderen uit een zwak sociaal-economisch milieu.

Visie
“Elk kind heeft recht op zorg”

Missie
“Duurzame zorg op een kwalitatief hoogstaand niveau”